Vlaggen over ons hero desktop

HISTORIE

Vakgarage is in 1991 ontstaan op initiatief van een grossiersgroep in samenwerking met een importeur. Het was de eerste franchiseformule voor de betere merkonafhankelijke autobedrijven in Nederland.

Doelstelling was de positie van de bij haar aangesloten bedrijven te versterken. Deze samenwerking maakt het mogelijk grootschalig onderdelen gunstiger in te kopen en reclamecampagnes te voeren. In de loop van de jaren is continu gewerkt aan het op een hoger niveau brengen van de Vakgarages. Zo zijn de toelatingseisen hoger geworden. Elke Vakgarage is lid van BOVAG en voldoet aan de eisen van het ISO gerelateerde kwaliteitszorgsysteem van de organisatie, het Vakplan. In april 2022 is Vakgarage overgenomen door LKQ Fource om ook in de toekomst het netwerk en de klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.

Vakgarage behartigt de belangen van de Vakgarages onder andere op het gebied van marketing en training en maakt centrale afspraken. Door een consistent beleid is zo in de loop der jaren een sterke organisatie ontstaan die aan de toekomst blijft bouwen. Dit biedt de Vakgarages én haar klanten continuïteit.

Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij.